Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Zkoušky nanečisto – sobota 30. března 2019

Vítá Vás registrátor zkoušek nanečisto Gymnázia Arabská, které jsou určeny žákům devátých tříd a žákům maturitních ročníků.

Maturitní zkouška z matematiky nanečisto

Gymnázium Arabská nabízí zájemcům z řad žáků maturitních (případně i nižších) ročníků všech středních škol možnost ověřit si připravenost na společnou část státní maturitní zkoušky z matematiky. Zájemci absolvují písemný didaktický test z matematiky.

Přijímací zkouška nanečisto

Gymnázium Arabská nabízí zájemcům z řad žáků devátých tříd všech základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií možnost ověřit si připravenost na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy. Zájemci absolvují písemné didaktické testy z matematiky, českého jazyka nebo obou předmětů.

Rozsah testů

Všechny testy jsou originální a sestaveny v rozsahu obvyklém pro zkoušky organizované CERMATem (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání). Práce opraví a ohodnotí kvalifikovaní rateři. Opravené záznamové archy, vzorová řešení testů a výsledky včetně srovnání s ostatními žáky budou každému účastníkovi individuálně zpřístupněny on-line.

Termín konání zkoušky: sobota 30. března 2019


7.45–8.15vstup do budovy pro účastníky testů přijímací zkoušky nanečisto
8.15–8.30administrace prvního testu přijímací zkoušky nanečisto v učebně
8.30–9.40první test přijímací zkoušky
 9.40–10.00administrace druhého testu přijímací zkoušky nanečisto v učebně
10.00–11.10druhý test přijímací zkoušky
12.15–12.45vstup do budovy pro účastníky testu maturitní zkoušky nanečisto
12.45–13.00administrace testu maturitní zkoušky nanečisto v učebně
13.00–14.45maturitní test z matematiky

Povolené pomůcky

Didaktický test z matematiky maturitní zkoušky nanečisto: Psací a rýsovací potřeby, kalkulačka a středoškolské tabulky.

Didaktické testy přijímací zkoušky nanečisto: Pouze psací (a rýsovací) potřeby.

Cena zkoušek nanečisto

Cena za absolvování jednoho testu je 250 Kč. Pokyny k platbě na účet obdržíte po registraci.

Registrační formulář

Informace, které dále vložíte, jsou důvěrné a budou použity jen pro interní potřebu školy.

Do připraveného formuláře prosím zadejte všechny potřebné údaje a po kontrole formulář odešlete stisknutím tlačítka Registrovat.

Maturitní zkouška nanečisto
Přijímací zkouška nanečisto